Workshops

Wie jarig is trakteert… Daarom hebben we een uitdagend en gevarieerd programma voor ons jubileumevenement opgesteld. Op deze pagina vind je alle informatie over de workshops.

Duurzame landbouw

Door: Katrien Termeer en Jeroen Candel

De hobbelige weg naar een duurzame landbouw

Het versnellen van de landbouwtransities

De verduurzaming van de landbouw staat al 50 jaar op de agenda, maar toch zitten we nu met een stikstofcrisis. De transitie naar een duurzame landbouw verloopt veel te traag.  Zowel de governance, de beleidskeuzes en het veranderproces zijn daar debet aan. De weerbarstigheid van het vraagstuk is geen excuses voor verdere vertraging. Versnelling van de transitie is mogelijk door wijze interventies gericht op het accumuleren van small wins: concrete, radicale innovaties van beleidmakers, burgers en ondernemers. Maar er zijn ook nadere mogelijkheden. Alle bestuurskundige inzichten zijn welkom om de versnelling in te zetten.

Energietransitie

Door: Martijn van der Steen, Kristel Lammers en Gijs Diercks

Energietransitie: sturing van transitie en de transitie van sturing?

Kansengelijkheid

Door: Edith Hooge

Kansengelijkheid in het onderwijs: sturen op een betwist ideaal

Praat en denk mee over kansengelijkheid in het onderwijs. Sturen op gelijke onderwijskansen is niet waardenvrij. Want wat verstaan we precies onder ‘kansen’ en wanneer vinden we dat er sprake is van gelíjke kansen in het onderwijs? Welke verschillen vinden we eerlijk? Welke ongelijkheden vinden we wel en niet rechtvaardig? Verschillende – soms onderling tegenstrijdige – normatief-inhoudelijke opvattingen werken diep door in sturing, beleid, maatregelen en interventies om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. In deze interactieve workshop halen we dominante waardenkaders ‘onder het tapijt vandaan’ en maken deze expliciet: van het meritocratisch ideaal tot idealen van menselijke waardigheid en wederzijdse waardering en van inclusiviteit. We onderzoeken welke beleidsinterventies recht doen aan welke waardenkaders.

Georganiseerde misdaad

Door: Pieter Tops

Georganiseerde misdaad en ondermijning (in Nederland) vanuit bestuurskundige optiek

Met de uitwassen van georganiseerde misdaad en ondermijning is Nederland de afgelopen jaren indringend geconfronteerd. De problemen die daarmee samenhangen vormen niet alleen een criminologisch, maar vooral ook een bestuurlijk probleem: hoe moet het openbaar bestuur in de brede zin van het woord georganiseerd zijn om georganiseerde misdaad en ondermijning zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen? Wat kan bestuurskunde hieraan bijdragen? 

Woningmarkt

Door: Edwin Buitelaar

Bestuurskunde aan de zijlijn van de wooncrisis

Deze workshop vertrekt vanuit de constatering dat in de afgelopen decennia de bestuurskunde een heel beperkte impact lijkt te hebben gehad op het woonbeleid. De primaire wetenschappelijke adviseur was de (welvaarts)economie. De vraag die we ons hier stellen is: hoe kan dat? En aansluitend daarop: hoe kan de rol en de bijdrage van de bestuurskunde worden vergroot teneinde een bijdrage te leveren aan het oplossen van de wooncrisis?

Werken aan vitale democratie

Door: Frank Hendriks, Ank Michels, Charlotte Koot (o) en Aysha Kleingeld (m)

Werken aan een vitale democratie en de bijdrage van de bestuurskunde

Verhouden tot Europa

Door: Mendeltje van Keulen

Verhouden tot Europa: een bestuurskundige uitdaging

 

Wil je je inschrijven voor het jubileumevenement 50 jaar Vereniging voor Bestuurskunde? Dat kan uiteraard! Maak gebruik van de onderstaande link.

Meld je aan!

Meld je aan voor ons feestelijk jubileumevenement.