VB Jubileumbundel over maatschappelijke bestuurskunde

Op 8 maart 2023 verschijnt de jubileumbundel van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) over maatschappelijke bestuurskunde, onder redactie van Tom Overmans, Marlies Honingh en Mirko Noordegraaf. In deze bundel laten verschillende auteursteams, met toonaangevende auteurs als Katrien Termeer, Paul ’t Hart, Jet Bussemaker, Edith Hooge, Mark Bovens, Nicolette van Gestel, Romke van der Veen, Halleh Ghorashi, Pieter Tops en Martijn van der Steen, zien dat het tijd is voor een meer maatschappelijke bestuurskunde. Een bestuurskunde die zich nadrukkelijker en zichtbaarder richt op de analyse en aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Het vakgebied bestuurskunde heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Via opleidings- en onderzoeksprogramma’s, academische netwerken, internationale verbanden, publicaties, symposia en prijzen wordt gewerkt aan de versterking van het openbaar bestuur. Door de jaren heen is het bereik van bestuurskundigen gegroeid. De bestuurskunde draait niet enkel om de overheid, maar richt zich tevens op maatschappelijke dienstverlening, publiek-private samenwerking, coproductie van beleid en diensten en publieke waarde creatie. De laatste tijd werken bestuurskundigen bovendien aan maatschappelijke impact.

Dit boek gaat een stap verder. De auteurs laten zien dat het tijd is voor een meer ‘maatschappelijke’ bestuurskunde, die zich nadrukkelijker en zichtbaarder richt op de analyse en aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Dat is meer dan ‘maatschappelijke impact maken’. Dat is je verbinden aan andere academische disciplines en maatschappelijke velden, waarin de aanpak van concrete issues centraal staat. Denk aan klimaatadaptatie, duurzame landbouw, energietransitie, migratie, wonen, kansengelijkheid, georganiseerde misdaad, houdbare zorg, en digitalisering.

In elk van de hoofdstukken staat zo’n vraagstuk centraal. Auteursteams verkennen of en hoe de bestuurskunde bijdraagt aan de aanpak van ‘hun’ vraagstuk. Wat is het vraagstuk eigenlijk, wat is de governance , welke bestuurskundige inzichten zijn relevant, levert de bestuurskunde een actieve bijdrage, hoe kan de rol van de bestuurskunde sterker worden?

In de inleiding en uitleiding bespreken de redacteuren de opkomst van een maatschappelijke bestuurskunde, en trekken ze conclusies. Zij laten zien dat de bestuurskunde stil, weinig zichtbaar en passief is, als het om urgente vraagstukken gaat. De bestuurskunde speelt te veel op safe en kan spannender worden. Dat vraagt wel wat van de repertoires van ‘verbindende bestuurskundigen’.

Deze bundel is gerealiseerd in het kader van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) in 2023.

Wil je je inschrijven voor het jubileumevenement 50 jaar Vereniging voor Bestuurskunde? Dat kan uiteraard! Maak gebruik van de onderstaande link.

Meld je aan!

Meld je aan voor ons feestelijk jubileumevenement.