Op 8 maart 2023 heeft de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) het boek ’Maatschappelijke Bestuurskunde: hoe verbindende bestuurskundigen (kunnen) inspelen op maatschappelijke vraagstukken’ gepubliceerd. Tijdens de viering van het 50-jarige bestaan van de VB ontving Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het eerste exemplaar uit handen van VB-secretaris en redacteur Tom Overmans.

Al sinds haar oprichting is de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) hét netwerk van mensen die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van het openbaar bestuur. Daaronder bevinden zich managers, politici, professionals, wetenschappers en studenten uit alle lagen en sectoren van het openbaar bestuur en de bestuurswetenschappen. Op 8 maart 2023 is het exact vijftig jaar geleden dat de VB in Den Haag werd opgericht.

In het kader van dat jubileum heeft een kleine redactie – bestaande uit Tom Overmans, Marlies Honingh en Mirko Noordegraaf –, samen met een groep toonaangevende wetenschappers, gewerkt aan een boek waarin de toegevoegde waarde van de bestuurskunde discipline centraal staat. Centraal staan de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd, zoals klimaatadaptatie, duurzame landbouw, kansengelijkheid, migratie, diversiteit, wonen, zorg, arbeidsmarkt, verandergekte, digitalisering, en energietransitie. 

De auteurs laten zien dat het tijd is voor een meer ‘maatschappelijke’ bestuurskunde, die zich nadrukkelijker en zichtbaarder richt op de analyse en aanpak van zulke vraagstukken. Dat is meer dan ‘maatschappelijke impact maken’. Dat is je verbinden aan andere academische disciplines en maatschappelijke velden, waarin de aanpak van concrete opgaven centraal staat. Voor het blootleggen van de complexiteit van maatschappelijke issues, het kritisch bekijken van bestaande bestuurlijke aanpakken, en het zoeken naar passende probleemoplossing, is de bestuurskunde meer dan ooit essentieel.

pastedGraphic.png

In elk van de hoofdstukken in het boek staat een maatschappelijk vraagstuk centraal. Auteursteams verkennen of en hoe de bestuurskunde bijdraagt aan de aanpak van ‘hun’ vraagstuk. Wat is het vraagstuk eigenlijk, wat is de governance, welke bestuurskundige inzichten zijn relevant, levert de bestuurskunde een actieve bijdrage, hoe kan de rol van de bestuurskunde sterker worden?

In de inleiding en uitleiding bespreken de redacteuren de opkomst van een maatschappelijke bestuurskunde, en trekken ze conclusies. Zij laten zien dat de bestuurskunde stil, weinig zichtbaar en passief is, als het om urgente vraagstukken gaat. De bestuurskunde speelt te veel op safe en kan spannender worden. Dat vraagt wel wat van de repertoires van ‘verbindende bestuurskundigen’.

Startpunt van bredere discussie
De komende maanden gaan de auteurs in samenwerking met de VB in gesprek over de inhoud van het boek. Dat doe ze op geijkte plekken in het bestuurskundige domein (i.c. tijdens bijeenkomsten van de VB), maar ook op plekken die normaliter het domein zijn van andere expertises, denk aan klimaatpanels of onderwijstafels.

Denkt u dat uw sessie geschikt is voor het bespreken van de inhoud van de bundel? Neem dat contact met de VB op via info@bestuurskunde.nl

Voor meer informatie over de bundel of de VB kunt u ook contact opnemen met bestuurslid Mark Reijnders via 06 4163 8267