Dit jaar (2023) bestaat de Vereniging voor Bestuurskunde 50 jaar. Om dat te vieren, organiseren we diverse activiteiten. Eén daarvan is de essay-wedstrijd. Meer informatie over deze wedstrijd is hier te vinden.

De deadline voor het indienen van essays is uitgesteld naar 23 januari 2023. 

De jury bestaat uit:

Shelena Keulemans

Dr Shelena Keulemans is Universitair Docent Bestuurskunde bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is zij redactiesecretaris voor het tijdschrift ‘Bestuurskunde’. Zij onderzoekt het contact tussen overheid en burgers. In haar onderzoek kijkt zij onder meer naar hoe uitvoerende ambtenaren gevormd raken in hun houding en gedrag, zoals hun houding ten aanzien van burgers of werkmotivatie, en wat voor gevolgen dat heeft voor de kwaliteit van hun dienstverlening.

Karin van Boetselaer

Karin van Boetselaer is algemeen bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde. Zij is raadadviseur bij het Kabinet Minister-President van het ministerie van Algemene Zaken. Hier adviseert ze de Minister-President op het beleidsterrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede op het beleidsterrein van Financiën. Daarvoor heeft Karin in verschillende (leidinggevende) functies binnen de Rijksoverheid gewerkt, onder andere bij het ministerie van SZW en BZK. Karin studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de USBO (Universiteit Utrecht).

Marcel Boogers

Prof. dr. Marcel Boogers is algemeen bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde. Hij is hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente en onderzoeker bij Necker van Naem. Als onderzoeker en adviseur heeft hij een brede expertise opgebouwd op het gebied van lokaal en regionaal bestuur, lokale politiek en interbestuurlijke verhoudingen. Daarbij richt hij zich vooral op het krachtenveld tussen inwoners, organisaties, politici en bestuurders. Hij was als onderzoeker en als adviseur betrokken bij een groot aantal onderzoeken naar lokaal bestuur, lokale democratie, regionale samenwerking en interbestuurlijke verhoudingen.